Szlak Frontu Wschodniego

Szlak Frontu Wschodniego

Przewodnik “Szlak Frontu Wschodniego” prowadzi nas szlakiem mało znanej, a ciekawej historii I wojny światowej na Warmii i Mazurach. Do dziś liczne są ślady i zabytki upamiętniające dramatyczne wydarzenia tamtych czasów. Publikacja powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystów tą…

Teledysk “Kurs na Giżycko”

Teledysk “Kurs na Giżycko”

Nagraliśmy teledysk “Kurs na Giżycko”, promujący atrakcje turystyczne miasta. Zaletą opracowanego materiału jest dynamiczny montaż i ścieżka muzyczna opracowana przez zespół “Orkiestra Dni Naszych”. Wideo ukazało się wraz z towarzyszącą prezentacją multimedialną na płycie DVD w nakładzie 2000 egz.

Inwestuj w Giżycku

Inwestuj w Giżycku

Nasza publikacja “Inwestuj w Giżycku” uznana została za najlepsze wydawnictwo promocyjne w konkursie PRO Warmia i Mazur 2013. Przedstawia ona Giżycko jako miasto przyjazne dla inwestorów. Mazury to idealne miejsce do rozwoju przemysłu jachtowego, turystycznego i spożywczego. Położone na przesmyku…

Twierdza Boyen w Giżycku

Twierdza Boyen w Giżycku

Przygotowaliśmy przewodnik po niezwykłym zabytku architektury militarnej – Twierdzy Boyen w Giżycku. Ten nigdy nie zdobyty obiekt był świadkiem burzliwej historii regionu i dziś przyciąga do Giżycka licznych turystów. Publikację wydaliśmy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Giżycku w łącznym nakładzie…

Seria publikacji “Innowacje w działaniu”

Seria publikacji “Innowacje w działaniu”

Opracowaliśmy serię publikacji “Innowacje w działaniu”, wydanych następnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiadaliśmy między innymi za stworzenie zawartości merytorycznej i redakcję tekstów. Przygotowaliśmy także zawartość pięciu publikacji poświęconych Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej. W trakcie realizacji projektu, zajmowaliśmy się…

Strona www Marketradlin.pl

Strona www Marketradlin.pl

Wykonaliśmy serwis www Miasta Radlin w czterech wersjach językowych, dokumentację fotograficzną terenów inwestycyjnych, panoramy sferyczne oraz przeprowadziliśmy kampanię reklamową AdWords. Miasto Radlin zdecydowało się nam powierzyć działania promocyjne 5 terenów inwestycyjnych. To śląskie miasto posiada liczne atuty z punktu widzenia…

Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów

Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów

Wydaliśmy raport “Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego” po polsku, rosyjsku, niemiecku i angielsku. Raport to efekt badań Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie nad regionalną gospodarką. Do naszych zadań należało między innymi: opracowanie szaty graficznej raportu i jego skład tłumaczenie wersji…

Oferty inwestycyjne w Kielcach

Oferty inwestycyjne w Kielcach

Przez blisko rok aktualizowaliśmy bazy danych ofert inwestycyjnych w Kielcach. Szukaliśmy atrakcyjnych działek i obiektów komercyjnych, które następnie fotografowaliśmy z ziemi i powietrza. Gotowe opisy trafiły do bazy danych dostępnej od adresem  http://mapa.invest.kielce.pl.  Kielecki Obszar Metropolitalny to dobre miejsce do inwestowania.…

Cykl recenzji publikacji o innowacjach

Cykl recenzji publikacji o innowacjach

Dla PARP przygotowaliśmy recenzje 10 publikacji o innowacjach. Anglojęzyczne wydawnictwa omawiały metody wdrażania nowości w firmach i pokazywały, jak innowacja może wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa. Przygotowane przez nas materiały ukazały się następnie m.in. na Portalu Innowacji PARP. Omawialiśmy i recenzowaliśmy (linki):…

Infografiki e-Punktu

Infografiki e-Punktu

Infografiki to przystępny sposób prezentacji skomplikowanych zagadnień. Dla e-Punktu przygotowaliśmy grafiki, które wyjaśniają kwestie  prawne dotyczące e-biznesu. Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-Punkt ma ambitne zadanie: monitoruje zmiany, jakie zachodzą w prawie obrotu elektronicznego w Polsce i w Unii Europejskiej, a…