Kampania AdWords dla Miasta Radlin

Kampania AdWords dla Miasta Radlin

Miasto Radlin zleciło nam prowadzenie blisko rocznej kampanii reklamowej w wyszukiwarce Google. Przeprowadziliśmy analizę słów kluczowych, stworzyliśmy kampanie oraz przez ok. 10 miesięcy nadzorowaliśmy jej przebieg. Radlin to szybko rozwijające się śląskie miasto, które umiejętnie wykorzystuje swoje tradycje przemysłowe oraz…

Publikacja o kapitale ludzkim z autorskimi rysunkami

Publikacja o kapitale ludzkim z autorskimi rysunkami

Dzięki funduszom europejskim działy HR w polskich firmach przechodzą prawdziwą rewolucję. Zmieniają się metody szkoleń, zarządzania kompetencjami oraz sposoby motywowania pracowników. Zmiany te postanowiła opisać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Naszej firmie klient powierzył redakcję tekstów oraz wykonanie autorskich ilustracji. Program…

Szlak Frontu Wschodniego

Szlak Frontu Wschodniego

Przewodnik “Szlak Frontu Wschodniego” to opowieść o mało znanej, a bardzo ciekawej historii I wojny światowej na Warmii i Mazurach. Do dziś liczne ślady i zabytki upamiętniają dramatyczne wydarzenia tamtych czasów. Publikacja powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystów tą…

Teledysk “Kurs na Giżycko”

Teledysk “Kurs na Giżycko”

Stworzyliśmy teledysk “Kurs na Giżycko”, promujący atrakcje turystyczne miasta. Zaletą opracowanego materiału jest dynamiczny montaż i ścieżka muzyczna opracowana przez zespół “Orkiestra Dni Naszych”. Wideo ukazało się wraz z towarzyszącą prezentacją multimedialną na płycie DVD w nakładzie 2000 egz. Celem…

Inwestuj w Giżycku

Inwestuj w Giżycku

Nasza publikacja “Inwestuj w Giżycku” uznana została za najlepsze wydawnictwo promocyjne w konkursie PRO Warmia i Mazur 2013. Przedstawia ona Giżycko jako miasto przyjazne dla inwestorów i otwarte na rozwój nowych przedsięwzięć. Mazury to idealne miejsce do rozwoju przemysłu jachtowego,…

Twierdza Boyen w Giżycku

Twierdza Boyen w Giżycku

Przygotowaliśmy przewodnik po niezwykłym zabytku europejskiej architektury militarnej – Twierdzy Boyen w Giżycku. Ten nigdy nie zdobyty obiekt był świadkiem burzliwej historii regionu i dziś przyciąga do Giżycka licznych turystów. Publikację wydaliśmy na zlecenie Urzędu Miejskiego w Giżycku w łącznym…

Seria publikacji “Innowacje w działaniu”

Seria publikacji “Innowacje w działaniu”

Opracowaliśmy serię publikacji “Innowacje w działaniu”, wydanych następnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiadaliśmy między innymi za stworzenie zawartości merytorycznej i redakcję tekstów. Przygotowaliśmy także zawartość pięciu publikacji poświęconych Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej. W trakcie realizacji projektu, zajmowaliśmy się…

Strona www Marketradlin.pl

Strona www Marketradlin.pl

Wykonaliśmy serwis www Miasta Radlin w czterech wersjach językowych, dokumentację fotograficzną terenów inwestycyjnych, panoramy sferyczne oraz przeprowadziliśmy kampanię reklamową AdWords. Miasto Radlin zdecydowało się nam powierzyć działania promocyjne 5 terenów inwestycyjnych. To śląskie miasto posiada liczne atuty z punktu widzenia…

Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów

Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów

Wydaliśmy raport “Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego” po polsku, rosyjsku, niemiecku i angielsku. Wydawnictwo to efekt gruntownych badań Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie nad regionalną gospodarką. Do naszych zadań należało między innymi: opracowanie szaty graficznej raportu i jego skład tłumaczenie…